top of page

Fotogrametrijos metodo dėka galime sukurti įvairių objektų 3D modelius. Pastatų ar muziejinių vertybių 3D modelių pagrindu gali būti kuriamos patraukliai atrodančios ir itin daug vizualinės informacijos apie objektą talpinančios virtualios ekspozicijos. 

Nekilnojamo kultūros paveldo 3D modeliai leidžia ne tik aplankyti seną dvarą ar bažnyčią neišeinant iš namų. Tikslūs 3D modeliai gali būti panaudojami moksliniuose tyrimuose, objektų būklės stebėjime, restauracijoje. Čia pristatome mūsų sukurtus architektūrinio paveldo objektų 3D modelius.

VIRTUALI GALERIJA

This is your Portfolio section paragraph. Use this opportunity to provide background for your showcase of photos and images. Consider explaining why you’ve included this collection of visual media, and provide any relevant details or descriptions.

FOTOGRAMETRIJA / 3D SPAUSDINIMAS

GALIME DIRBTI KARTU

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie archeologiją, ieškote, kas galėtų atlikti archeologinius tyrimus, sukurti 3d modelius, o gal norite prisidėti prie festivalio organizavimo.

ILGUVOS DVARAS

Ties Nykos upelio intaku į Nemuną dvaras pirmą kartą minimas 1583 m. žemaičių teismų knygose, tuomet jis vadintas Panykių dvaru. 1640 m. šias žemes įsigijo žemaičių katedros prelatas, Veliuonos klebonas Liudvikas Talko-ilgovskis-Grincevičius. Čia jis pastatė vasarnamį, nuo to laiko ši vieta pradėta vadinti Ilguva. Dabartinis Ilguvos dvarininko namas statytas 1790 m. 1863 m. tuometiniai dvaro savininkai broliai Henrikas ir Polikarpas Talko-Grincevičiai įsitraukė į sukilimą ir įvairiomis priemonėmis rėmė sukilėlius. Taip pat XIX - XX a. dvare svečiavosi ar gyveno daug skirtingų žinomų ir svarbių visuomenės, mokslo ir meno asmenybių.
Nuotraukas modeliui atliko Kęstutis Peseckas ir Augustinas Bernotas, modelį sudarė Mantas Talmantas, kviečiame aplankyti jo Sketchfab paskyrą - https://sketchfab.com/mantasT

Nidos senovės gyvenvietė

Tai kitokio tipo keraminis indas, taip pat siejamas su Pamarių kultūra. Šis dubuo greičiausiai buvo skirtas maisto gamybai. 

Saugomas ir eksponuojamas LNM

Šventosios senovės gyvenvietė

Šis rumbuotas puodas buvo rastas Šventosios senovės gyvenvietės 1-oje radimvietėje, seniai užakusio lagūninio ežero pakrantėje. Šventosios paleolagūna, egzistavusi nuo ~3500-2000 m. pr. Kr. buvo itin populiari. Joje intensyviai žvejojo pajūrio akmens amžiaus gyventojai, greta jos vyko skirtingų kultūrų kontaktai. Šis indas priklausė virvelinės keramikos kultūros atstovams (2800-2400 m. pr. Kr.).

Saugomas ir eksponuojamas LNM

Šventosios senovės gyvenvietė

Virvelinės keramikos kultūrai skiriamas indas - taurė. Rasta Šventosios 1 radimvietėje. Tikėtina, kad vadinamosios taurės buvo naudojamos kaip asmeninis indas iš kurio valgyta ir kuriame šildytas maistas. Cheminiai taurių sienelių ir prie jų prikepusių degėsių tyrimai parodė, kad iš jų valgytas abai įvairus maistas: aptikta žuvies, mėsos ir pieno produktų pėdsakų.

Saugoma ir eksponuojama LNM

Nidos senovės gyvenvietė

Tai dar vienas puodas iš Nidos senovės gyvenvietės, skiriamas Pamarių kultūrai. Puoštas kruopščiu virvelės įspaudu atliktu ornamentu, su ąselėmis.

Saugomas ir eksponuojamas LNM

TITLE

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

TITLE

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

TITLE

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

RAUDONDVARIO DVARAS (NETOLI NEMENČINĖS)

Raudondvario kaime, netoli Nemenčinės esantis dvaras minimas nuo XVII a., kuomet jis priklausė Vilniaus vyskupui Ignotui Masalskiui. Po jo mirties Rusijos imperatorės Jekaterinos II pavedimu šis dvaras buvo perleistas lenkų kilmės Rusų kariuomenės pulkininkui Parčevskiui. Raudondvario dvaras garsėjo dėl savo alaus daryklos, kuri, pasak K. Tiškevičiaus „porteriu, bavarišku ir kitokiu alumi aprūpina Vilniaus miestą bei pusę Lietuvos". Prekyba alumi Parčevskiams taip sekėsi, kad XIX a. II pusėje jie pasistatė naujus dvaro rūmus. Dvaro sodybai taip pat priklausė keturios karčemos, plytinė, kalkių degimo krosnis, du vandens malūnai ir vandens varoma lentpjūvė!

GALIME DIRBTI KARTU

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie archeologiją, ieškote, kas galėtų atlikti archeologinius tyrimus, sukurti 3d modelius, o gal norite prisidėti prie festivalio organizavimo.

FOTOGRAMETRIJA / 3D SPAUSDINIMAS

This is your Portfolio section paragraph. Use this opportunity to provide background for your showcase of photos and images. Consider explaining why you’ve included this collection of visual media, and provide any relevant details or descriptions.

GALIME DIRBTI KARTU

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie archeologiją, ieškote, kas galėtų atlikti archeologinius tyrimus, sukurti 3d modelius, o gal norite prisidėti prie festivalio organizavimo.

bottom of page