top of page

Fotogrametrijos metodo dėka galime sukurti įvairių objektų 3D modelius. Pastatų ar muziejinių vertybių 3D modelių pagrindu gali būti kuriamos patraukliai atrodančios ir itin daug vizualinės informacijos apie objektą talpinančios virtualios ekspozicijos. 

ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI

Fotogrametrijos taikymas archeologinių tyrimų metu ypač aktualus kai aptinkamos konstrukcijos ar jų dalys, kurios kasinėjimų metu beveik visada negrįžtamai suardomos. Šiame skyriuje pristatome mūsų vykdytų archeologinių tyrimų metu tirtų perkasų 3D modelius.

VIRTUALI GALERIJA

This is your Portfolio section paragraph. Use this opportunity to provide background for your showcase of photos and images. Consider explaining why you’ve included this collection of visual media, and provide any relevant details or descriptions.

FOTOGRAMETRIJA / 3D SPAUSDINIMAS

GALIME DIRBTI KARTU

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie archeologiją, ieškote, kas galėtų atlikti archeologinius tyrimus, sukurti 3d modelius, o gal norite prisidėti prie festivalio organizavimo.

Šventosios senovės gyvenvietės tyrimai

Šventosios senovės gyvenviete vadinamas didžiulis archeologinis kompleksas susidedantis iš kadaise egzistavusio ir jau užpelkėjusio lagūninio ežero,  jo pakrančių ir daugybės tiek buvusiame ežero dugne, tiek pakrantėse aptinkamų archeologinių radimviečių. Visos jos datuojamos IV-II tūkstantmečiais pr. Kr. Šiame modelyje preliminariai III tūkstantmečiu pr. Kr. datuojamos greičiausiai žvejybinės konstrukcijos fragmentas - į buvusio ežero dugną sukalti kuolai, aptikti 2021 m. vykdytų tyrimų metu. Netoliese rasta iš žievės pagaminta plūdė, medinės žuvų gaudymui skirtos šakės dalis ir neaiškios paskirties dirbinys.

Kudirkos Naumiesčio restoranas

2021 metais VšĮ “Akiračiai” vykdė archeologinius tyrimus Kudirkos Naumiestyje. 5 x 4 m dydžio perkasoje buvo aptikti 19 - 20 a datuojamų pamatų ir grindinių fragmentai. Perkasoje taip pat rasta daugybė šioje vietoje egzistavusio restorano laikus menančių radinių - kadaise sudaužytų butelių ir taurelių, keramikos, o taip pat ir šaunių restorano lankytojų nelaimei pamestų monetų. Tai, kad restorano lankytojų mėgtas importinis alus rodo nemažas kiekis aptiktų muitinės plombų.

GALIME DIRBTI KARTU

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie archeologiją, ieškote, kas galėtų atlikti archeologinius tyrimus, sukurti 3d modelius, o gal norite prisidėti prie festivalio organizavimo.

FOTOGRAMETRIJA / 3D SPAUSDINIMAS

This is your Portfolio section paragraph. Use this opportunity to provide background for your showcase of photos and images. Consider explaining why you’ve included this collection of visual media, and provide any relevant details or descriptions.

GALIME DIRBTI KARTU

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie archeologiją, ieškote, kas galėtų atlikti archeologinius tyrimus, sukurti 3d modelius, o gal norite prisidėti prie festivalio organizavimo.

bottom of page